ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA GEOINDUSTRIE

Klient: GEOINDUSTRIE s.r.o.
Adresa: Velký Osek
Stav: realizace 2021
Rozsah: zastavěná plocha 400 m²
Foto: Alex Shoots Buildings

Administrativní budova společnosti Geoindustrie s.r.o. je navržena do středu průmyslového areálu na parcelu č. 592/1 v obci Velký Osek. Vzhledem k nedostatku administrativní plochy a složitosti případné rekonstrukce stávajících budov s dopadem na provoz společnosti bylo přistoupeno k návrhu budovy nové.

Koncept administrativní budovy vychází z charakteru průmyslového areálu, ve kterém vznikne. Z hlediska urbanistického řešení uzavírá prostor okolních budov a logicky tak dotváří nádvoří, do kterého je komponovaná tak, aby byla na první pohled čitelná jako sídlo společnosti. Pro návštěvníka tak bude jasně výchozí bodem.

Zdánlivě utilitární, jednoduchá stavba v sobě ukrývá překvapivě prostorově bohatý a funkční interiér. S okolními stavbami je vizuálně propojena použitím štíhlých oken. Ta, ačkoliv jsou umístěna rigidně ve fasádě, umožňují svým rozmístěním potenciální budoucí změny dispozice interiéru a zároveň komunikaci zaměstnanců s exteriérem i monitorování pohybu v rámci areálu.