HALA S ADMINISTRATIVOU V MILEVSKU

Klient: AUTOBATERIE Tollinger s.r.o.
Adresa: Čs. legií 1623, Milevsko
Stav: realizace 2018
Rozsah: zastavěná plocha 994 m²
foto: monolot / Jakub Kolek

Návrh haly vychází z jasného zadání potřebné skladovací plochy, zázemí, administrativní části a prodejny. Všechny tyto provozy jsou spojeny v jeden funkční celek. Provozy jsou pragmaticky řazeny „salámově“ za sebou. Tato koncepce je podpořena vertikálním členěním fasády v opakujícím se rastru a samotným opláštěním budovy pomocí vertikálně orientovaného vlnitého plechu.
Vzhledem k velkému objemu je hala horizontálně členěna na dvě barevné části. Toto řešení opticky halu zmenšuje a dodává jí osobitý výraz. Spodní část do výšky vstupních dveří (cca 2,2m) je opatřena bílým nátěrem, zbylá část je natřena tmavošedě.

Objekt je rozdělen na dvě provozní části: skladovací halu s regálovým systémem na uskladnění palet a administrativní část. Hlavní vstup vede do prostorné prodejny, kde bude vystaveno zboží. Mezi prodejnou a halou je provozní část, ve které jsou ukryty veškeré místnosti nutné pro provoz: (toalety pro zaměstnance i pro veřejnost, technická místnost, denní místnost pro zaměstnance, sklady a dobíjecí místnost baterií.
Druhé nadzemní podlaží je přístupné po kruhovém schodišti z prostředka prodejny. Ve druhém patře se nachází kancelář ředitele a zaměstnanců, jednací místnost zázemí a venkovní terasa.