MĚSTSKÝ BYTOVÝ DŮM

Klient: ATIRA CZ, spol. s r.o.
Lokalita: Dobrovodská, České Budějovice
Stav: studie 2021 / podáno na SÚ
Rozsah: užitná plocha 730 m²

Bytový dům je navržen na volnou část parcely 736/1 v ulici Dobrovodská v Českých Budějovicích. Pětipodlažní dům uzavírá uliční zástavbu a přispívá k město-tvornosti dané lokality. Severní fasáda je ponechána bez oken pro případné budoucí pokračování zástavby.

Hlavním konceptem je navržení „městského domu“ v jeho vlastní ryzosti. Základními znaky jsou použité materiály, horizontální dělení symbolizující římsy, klasický průjezd na dvůr a pravidelné rozvržení oken. Charakteristickým architektonickým prvkem jsou okenní masky z nerezového plechu. Ty formují výhled, přispívají ke stínění letního slunce, odráží do interiéru více světla a dávají objektu osobitý výraz. Architektonické tvarosloví oblečené do moderního kabátu, doplněné o hru světelných odrazů, vytváří dojem solidního městského domu.

Pětipodlažní bytový dům je situován na rovinatém pozemku na konci uliční řady. Návrh nechává volnou možnost případného navázání dalších objektů. Vzhledem k nutnému zřízení nových parkovacích ploch je navržen průjezd budovou a nová parkovací místa jsou situovány do dvora. Součástí parkovací plochy dvora je také výsadba nových stromů a drobných parkových úprav. Orientace domu ke světovým stranám je dobrá, jednotlivé byty využívají východního a západního sluníčka.

Bytový dům má celkem 15 bytových jednotek a jednu kancelářskou jednotku. Přízemí domu je průjezdem rozděleno na dvě hmoty. V jedné se nachází skladové kóje k jednotlivým bytům a místnost pro uložení odpadu. V druhé je komunikační prostor s výtahem, malá kancelářská jednotka, garsoniéra a místnost pro úklid.

Ve 2. a 3. nadzemním podlaží se nacházejí 4 garsoniéry a 4 byty standartu 2kk. Zbylá dvě patra obsahují 6 bytů 2kk.