PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU VE LHOTCE

Klient: soukromý klient
Lokalita: Lhotka
Stav: studie 2017, v realizaci
Rozsah: užitná plocha 149 m²

Komplikovaný a již zastavěný pozemek s prudkým svahem se nachází 7km severovýchodně od Mělníka. Na parcele stojí objekty, které svou velikostí a stářím nevyhovují současným požadavkům mladé rodiny. Nově navržené řešení přináší zvýšení obytné plochy, zlepšuje orientaci ke světovým stranám a zvyšuje možnosti využití pozemku.
Ke starému kamennému stavení je navržena nová přístavba, která je s původním domem provozně propojena. Stávající stodola bude zbourána, a tak se parcela otevře jižnímu slunci. Součástí návrhu je i drobná stavba sloužící jako dílna / sklad a malé wellness.

Koncepce přístavby vychází ze šířky stávajícího půdorysu kamenného domu. Ten je novou přístavbou prodloužen až do prudkého svahu. Rozdílené požití materiálů a architektonických detailů dá vyniknout různé době vzniku. Historie a čas je společný jmenovatel pro veškeré zásahy na pozemku. Zbořená stodola zanechává svůj otisk ve formě opěrného zdiva a zpevněné terasy v původním materiálu – pálené cihly. Nově navržená dílna, která je zasazena do svahu, je obložena původním pískovcovým zdivem zbourané kůlny. Nové zásahy na kamenném domě budou provedeny viditelným, současným způsobem.