ŘADOVÉ DOMY U POLSKÉHO MĚSTA BYDGOSZCZ

Klient: Suna Energio sp. z o.o.
Lokalita: Bydgoszcz – Jagodowo, Polsko
Stav: studie 2017, v realizaci
Rozsah: užitná plocha jednoho domu 132 m²

Řadové domy jsou navrženy na nezastavěnou, rovinatou parcelu 11 km severně od polského města Bydgoszcz. Na místo s dlouhou historií výroby lodí. Koncepce domů tak vychází nejen z genia loci, ale také ze samotného charakteru lodí. Stavby na první pohled skoro stejné, ukrývají různé vnitřní uspořádání závislé na jejich majitelích. Jižní fasády domů jsou natočeny ke slunci, jako jsou plachty nasměrované k větru. Čisté bílé hmoty s vertikálním zasklením umocňují pocit dalekých plaveb.

Důležitým architektonickým prvkem je i přes malou zastavěnou plochu otevřenost vnitřního prostoru. Ten umožňuje nejen variabilitu vnitřního řešení, ale přináší architektonickou kvalitou, která v současné době u podobných projektů chybí.