RODINNÝ DŮM V NÁRODNÍM PARKU

Klient: soukromý klient
Lokalita: Sušice – Mechov
Stav: studie 2023 / práce na DSP
Rozsah: zastavěná plocha 210 m²

Nová chalupa je navržena na jeden z posledních volných pozemků v obci Srní – Mechov. Koncepce vychází z klasického tvarosloví šumavského stavitelství. Respekt k historickým hodnotám místní architektury je důležitým principem návrhu.

Klasická forma chalupy, doplněná vhodným výběrem materiálů, kontrastuje s modernějším pojetím některých stavebních prvků a detailů, jako jsou okna, vikýře či řešení vnitřního prostoru. Výsledkem je nalezení vhodné míry rovnováhy v otázce “jak přistupovat k novým objektům” na území Národního parku Šumava. Hra prolnutí tradic s moderními prvky tak, aby nový objekt působil harmonicky, nebyl historickou kopií, avšak z ní čerpal, je zde největším úkolem.

Neméně důležitým prvkem návrhu je nedopustit dalšího vzniku doplňkových staveb, které ve velké míře hyzdí jejich okolí. Proto je chalupa doplněna o dostatečně velký prostor, který slouží jako garáž, sklad zahradního, sportovního a dalšího vybavení. Hmota domu je v přízemí přerušena průjezdem, který jednotlivé funkce odděluje. Pro podpoření rozdílnosti jsou zvoleny odlišné materiály: dřevěný obklad a omítka. Díky tomuto řešení je navíc dosaženo vhodné optické členitosti domu.