RODINNÝ DŮM V PRAZE V LYSOLAJÍCH

Klient: soukromý klient
Lokalita: Praha, Lysolaje
Stav: realizace 2022
Rozsah: užitná plocha 226 m²
Foto: Alex Shoots Buildings

Rodinný dům je navržen na místo stávající stavby v obci Lysolajích, ve svahu s krásným východním výhledem nejen do Lysolajského údolí a dále do Prahy, ale i do vlastní zahrady v západní části pozemku. Dvojakost, intimita, vnitřní členitost, orientace a svah jsou klíčovými prvky návrhu.
Dům je rozdělen na dvě části. První část, jako maximální možný objem postaven v zahradě, od kterého jsou odečítány hmoty pro budoucí intimní místa. Druhá část je její utilitární podporou, a to v každém slova smyslu.
K nalezení rovnovážného stavu mezi důstojností a odvahou či intimitou a otevřeností pomáhá bílá cihla.